Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gezond en veilig werken

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Motie van het lid Palland c.s. over een normkader voor kinderen die als influencer werken of figureren op social media

Besluit: Aangenomen.

25883-468
Indiener H.M. Palland
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Kathmann over onderzoek naar de mogelijkheid om het vakbondsrecht op toegang tot de werkplek wettelijk te waarborgen

Besluit: Aangenomen.

25883-469
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Kathmann over in kaart brengen hoeveel nachtwerk er in Nederland wordt verricht in verschillende sectoren

Besluit: Aangenomen.

25883-470
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Romke de Jong en Podt over een mogelijke beperking van politie-inzet bij inspecties waarbij vooraf al signalen zijn van uitbuiting van ongedocumenteerden

Besluit: Overgenomen.

25883-471
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Romke de Jong en Podt over onderzoek naar geweldsincidenten onder arbeidsmigranten

Besluit: Aangenomen.

25883-472
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Strolenberg over het bevorderen van de aanwezigheid van risico-iventarisaties en -evaluaties op de werkvloer

Besluit: Aangenomen.

25883-473
Indiener M.F. Strolenberg
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Strolenberg en Inge van Dijk over een tussenregeling voor sportduikers die geen arbeid verrichten waarbij bijzondere gevaren voor de veiligheid of de gezondheid bestaan

Besluit: Aangenomen.

25883-474
Indiener M.F. Strolenberg
Kamerlid, VVD
+ 1 andere