Moties ingediend bij het debat over de toekomst van de ouderenzorg

Plenaire vergadering 3 oktober 2023

Motie van het lid Agema over investeren in de ouderenzorg

Besluit: Verworpen.

31765-797
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over het afknijpbeleid voor de thuiszorg staken en de werkwijze met zelfsturende teams landelijk uitrollen

Besluit: Verworpen.

31765-798
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Dijk c.s. over inzetten op woonvormen voor ouderen zonder winstoogmerk

Besluit: Aangenomen.

31765-799
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Dijk over de bezuinigingen op de Wlz-zorg schrappen

Besluit: Verworpen.

31765-800
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Den Haan c.s. over de verlaging van de nhc per 2024 ongedaan maken tot de gevolgen ervan helder zijn

Besluit: Verworpen.

31765-801
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 6 anderen

Motie van het lid Den Haan c.s. over het scheiden van wonen en zorg financieel pas doorvoeren als de Wet langdurige zorg hierop is aangepast

Besluit: Verworpen.

31765-802
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 2 anderen

Motie van het lid Den Haan c.s. over ervoor zorgen dat er netto minimaal 130.000 verpleeghuisplekken beschikbaar zijn

Besluit: Verworpen.

31765-803
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Haga over de kostendelersnorm voor alle Nederlanders afschaffen

Besluit: Verworpen.

31765-804
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over een gedetailleerde beleidsonderbouwing en brede impactanalyse van de gevolgen van alle voorgenomen bezuinigingen op de ouderenzorg

Besluit: Verworpen.

31765-805
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over in kaart brengen wat er nodig is om de gewenste digitalisering en informele netwerkversterking te realiseren

Besluit: Aangenomen.

31765-806
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Mohandis c.s. over gerichte maatregelen nemen om ontslagen in de ouderenzorg te voorkomen

Besluit: Aangenomen.

31765-807
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Werner over met zorgkantoren in overleg gaan over een systeem om regelarm werk te bevorderen

Besluit: Aangenomen.

31765-808
Indiener L.M. Werner
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Eerdmans en Den Haan over het promoten van het initiatief "Ouderen voor ouderen"

Besluit: Verworpen.

31765-809
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 1 andere

Motie van het lid Eerdmans c.s. over uitspreken dat de komende regeerperiode werk gemaakt moet worden van de herintroductie van een tussenvoorziening tussen thuis en het verpleeghuis

Besluit: Aangenomen.

31765-810
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 2 anderen