Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

Plenaire vergadering 3 oktober 2023

Motie van de leden Kröger en De Hoop over scenario's uitwerken omtrent omvang en rol van havens in een postfossiele economie

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31409-417
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Tjeerd de Groot over de bestaande keuringsnorm van de branchevereniging toepassen in de gehele bruine vloot

Besluit: Aangenomen.

31409-418
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Motie van het lid Tjeerd de Groot over een taskforce voor het opstellen van een veiligheidsplan voor de recreatievaart

Besluit: Aangenomen.

31409-419
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Motie van het lid Alkaya over inzetten op mogelijkheden voor groepsontheffing voor technische voorschriften voor oudere binnenvaartschepen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31409-420
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP