Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie

Plenaire vergadering 3 oktober 2023

Motie van het lid Mutluer c.s. over een landelijk systeem inrichten met als doel een effectievere en uniforme aanpak van mensenhandel

Besluit: Aangenomen.

28638-224
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid Mutluer c.s. over het opnemen van Victim Navigators in het programma Samen tegen Mensenhandel

Besluit: Aangenomen.

28638-225
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van de leden Mutluer en Verkuijlen over de versterking en training van eerstelijnsprofessionals en politiemensen opnemen in het programma Samen tegen Mensenhandel

Besluit: Aangenomen.

28638-226
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Kuik en Bikker over bij de evaluatie van uitstapprogramma's inzichtelijk maken hoe de zorg aansluit bij de trauma’s die de mensen in de prostitutie hebben opgelopen

Besluit: Aangenomen.

28638-227
Indiener A. Kuik
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Bikker en Mutluer over het wettelijk verankeren van het non-punishmentbeginsel

Besluit: Aangenomen.

28638-229
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Verkuijlen en Bikker over bij opsporings- en handhavingsorganisaties aantoonbaar de bekendheid met het huidige artikel 273f bevorderen

Besluit: Aangenomen.

28638-230
Indiener R. Verkuijlen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Verkuijlen en Bikker over bevorderen dat officieren van justitie bij daders van seksuele uitbuiting vaker adviesrapportages van de reclassering aanvragen

Besluit: Aangenomen.

28638-231
Indiener R. Verkuijlen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Bikker en Kuik over uitwerken welke varianten denkbaar zijn om het kopen van seks enkel toe te staan voor ingezetenen van Nederland (t.v.v. 28638-228)

Besluit: Verworpen.

28638-232
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere