Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorgStemmingen over: moties ingediend bij het debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg

Plenaire vergadering 4 juli 2023

Motie van het lid Mohandis c.s. over in samenspraak met de Kamer zorgen dat de wet- en regelgeving voor reële tarieven met tariefdifferentiatie begin 2024 van kracht is

Besluit: Aangenomen.

31839-951
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, PvdA
+ 9 anderen

Motie van het lid Mohandis c.s. over het werken in loondienst aantrekkelijker maken en oneigenlijk zzp-schap terugdringen

Besluit: Aangenomen.

31839-952
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid Westerveld c.s. over de wachtlijsten in de jeugdzorg voor het einde van het jaar in kaart brengen

Besluit: Verworpen.

31839-953
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Motie van het lid Westerveld c.s. over een structurele regeling voor de financiële ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie

Besluit: Verworpen.

31839-955
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Motie van het lid Den Haan c.s. over overleg over oplossingsrichtingen voor de vergoeding van kinderopvang voor pleegouders

Besluit: Aangenomen.

31839-956
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 3 anderen

Motie van het lid Den Haan over de functie van wachttijdbemiddeling nader onderzoeken

Besluit: Aangenomen.

31839-957
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan

Motie van de leden Den Haan en Raemakers over een plan om organisaties van ervaringsdeskundigen en jongeren te betrekken bij de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd

Besluit: Aangenomen.

31839-958
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 1 andere

Motie van de leden Ceder en Drost over verkennen welke wetswijzigingen nodig zijn om collectieve zorg in het onderwijs wettelijk te borgen

Besluit: Aangenomen.

31839-960
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de versterking van pleegzorg en andere gezinsgerichte en kleinschalige oplossingen meenemen bij de uitvoering van de hervormingsagenda

Besluit: Aangenomen.

31839-962
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 4 anderen

Motie van het lid Peters c.s. over waarborgen dat er voldoende ruimte komt voor reflectie bij het "werkende weg" uitvoeren van de hervormingsagenda

Besluit: Aangenomen.

31839-963
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Verkuijlen over de informatie uit de leefwereldtoets verplicht meenemen in het beleid (t.v.v. 31839-954)

Besluit: Aangenomen.

31839-965
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Raemakers c.s. over als uitwerking van de hervormingsagenda werk maken van de 18-/18+-problematiek (t.v.v. 31839-961)

Besluit: Aangenomen.

31839-968
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Nader gewijzigde motie van de leden Kwint en Peters over garanderen dat excessieve winstuitkeringen (onder meer aan derden en private equitypartijen) in de jeugdzorg tot het verleden gaan behoren (t.v.v. 31839-966)

Besluit: Aangenomen.

31839-967
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere