moties ingediend bij het tweeminutendebat GGZ / Suïcidepreventie

Plenaire vergadering 23 mei 2023

Motie van het lid Agema over de NZa laten onderzoeken of een beschikbaarheidsbijdrage een oplossing biedt voor de onvoldoende beschikbaarheid van cruciale ggz voor de allerzwaarste patiënten

Besluit: Aangenomen.

25424-652
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Van den Berg en Mohandis over regelgeving waardoor zzp'ers in de zorg in de pas gaan lopen met medewerkers in dienstverband

Besluit: Aangenomen.

25424-653
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van den Berg en Westerveld over het stellen van kaders voor cruciale ggz-zorg ten behoeve van een adequaat landelijk overzicht

Besluit: Aangenomen.

25424-654
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over de prikkels van het zorgprestatiemodel per 2024 de juiste kant op sturen

Besluit: Aangenomen.

25424-655
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Den Haan over medewerkers van financiële uitvoeringsorganisaties met klantcontact standaard leren suïcidale gedachten te herkennen

Besluit: Aangenomen.

25424-657
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan

Motie van het lid Dijk over stoppen met de uitvraag van HoNOS+-vragenlijsten

Besluit: Verworpen.

25424-658
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Mohandis c.s. over een concrete aanpak om stapsgewijs tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten te komen

Besluit: Aangenomen.

25424-659
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Mohandis over het zodanig wijzigen van de NZa-regels dat slaapverlof per direct mogelijk wordt

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

25424-660
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Van Houwelingen over onderzoek doen naar de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking

Besluit: Verworpen.

25424-661
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Gewijzigde motie van het lid Den Haan over het gratis maken van telefoonnummer 113 (t.v.v. 25424-656)

Besluit: Aangenomen.

25424-663
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan