Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

Plenaire vergadering 9 mei 2023

Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

Besluit: Aangenomen.

35870
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Amendement van de leden Bushoff en Ellemeet over een grondslag voor bewaring en verwerking van gegevens van het donorkind

Besluit: Ingetrokken.

35870-14
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Amendement van de leden Bushoff en Ellemeet over het informeren van het donorkind over erfelijke aandoeningen

Besluit: Verworpen.

35870-15
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Paulusma c.s. ter vervanging van nr. 13 over het vervallen van de leeftijdsgrenzen

Besluit: Verworpen.

35870-16
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Amendement van de leden Bikker en Van der Staaij over een maximumaantal geslaagde verwekkingen per donor

Besluit: Verworpen.

35870-17
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Amendement van de leden Bikker en Van der Staaij over een vijfjaarlijkse evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Besluit: Aangenomen.

35870-18
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Amendement van de leden Bushoff en Ellemeet over zeker stellen dat donorkinderen geïnformeerd worden over een genetische aandoening als het College niet beschikt over de contactgegevens van het donorkind zelf

Besluit: Aangenomen.

35870-26
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere