moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen

Plenaire vergadering 11 april 2023

Motie van het lid Agema c.s. over de bezuiniging op de verpleeghuizen terugdraaien en de personeelsnorm uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als uitgangspunt nemen

Besluit: Verworpen.

29282-512
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV
+ 4 anderen

Motie van het lid Agema over de administratietijd en overhead in onze verpleeghuizen minimaal halveren

Besluit: Verworpen.

29282-513
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over de administratie-/overheaduren fors verminderen door over te gaan op één verpleeghuistarief

Besluit: Verworpen.

29282-514
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Hijink c.s. over onderzoeken hoe structureel 1 miljard euro gereserveerd kan worden voor het dichten van de loonachterstand in de vvt

Besluit: Verworpen.

29282-515
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Den Haan c.s. over de seniorenkansenvisie actief bij het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg betrekken

Besluit: Aangenomen.

29282-516
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 5 anderen

Motie van de leden Den Haan en Bevers over monitoring van het effect van het loslaten van de huidige bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg

Besluit: Aangenomen.

29282-517
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas c.s. over een integraal plan voor minder managementlagen, bureaucratie en protocollen in verpleeg- en verzorgingstehuizen

Besluit: Verworpen.

29282-518
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen