Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van de Wet Seksuele Misdrijven (Kamerstuk 36 222, nr. 8)

Plenaire vergadering 11 april 2023

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van de Wet Seksuele Misdrijven (Kamerstuk 36222-8)

Besluit: Besloten overeenkomstig conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

36222-9
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66