moties ingediend bij het tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen/ Handelsinstrumentarium

Plenaire vergadering 11 april 2023

Motie van het lid Teunissen c.s. over geen exportkredietverzekeringen verstrekken in 2023 tenzij de projecten voldoen aan het 1,5 gradencriterium

Besluit: Verworpen.

26485-414
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 3 anderen

Motie van de leden Teunissen en Van Raan over het ekv-instrumentarium helemaal afschaffen

Besluit: Verworpen.

26485-415
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Kröger c.s. over toetsen of de projecten die in 2023 aanspraak maken op een exportkredietverzekering passen binnen een 1,5 gradenscenario

Besluit: Verworpen.

26485-416
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van de leden Kröger en Teunissen over de ambitie voor een just energy transition concreet vormgeven binnen het ekv-beleidskader

Besluit: Verworpen.

26485-417
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Boutkan en Dassen over het formuleren van ambitieuze concrete en meetbare doelen voor de vergroening van de Nederlandse ekv-portefeuille

Besluit: Aangenomen.

26485-418
Indiener E. Boutkan
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van de leden Klink en Amhaouch over verdere integratie van het innovatie- en handelsinstrumentarium van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat

Besluit: Aangenomen.

26485-419
Indiener J.J. Klink
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Hammelburg en Boutkan over een wetenschappelijk onderbouwde analyse bij de uitgifte van elke ekv voor ontwikkelingslanden die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

26485-420
Indiener A.R. Hammelburg
Kamerlid, D66
+ 1 andere