moties ingediend bij het tweeminutendebat Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

Plenaire vergadering 11 april 2023

Motie van de leden Agnes Mulder en Van Wijngaarden over een concreet en gedragen voorstel voor het beter verdelen van de lusten en lasten van mijnbouwactiviteiten tussen Rijk en regio

Besluit: Aangenomen.

32849-217
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Agnes Mulder en Beckerman over een regeling ontwikkelen voor het afhandelen van mijnbouwschade in Limburg

Besluit: Aangenomen.

32849-218
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Beckerman over ook bij de actualisatie van de vergunningen voor de OSF en de injectielocatie het nee-tenzijprincipe leidend laten zijn bij vergunningverlening

Besluit: Aangenomen.

32849-219
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over ook bij zoutwinning het nee-tenzijprincipe leidend laten zijn

Besluit: Aangenomen.

32849-220
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Kröger over het afbouwpad voor fossiele winning in lijn brengen met de plannen voor een CO2-vrij energiesysteem

Besluit: Aangenomen.

32849-221
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Kröger over in de Mijnbouwwet vastleggen dat vergunningen iedere aantal jaar getoetst worden op het noodzakelijke afbouwpad voor fossiele winning

Besluit: Aangenomen.

32849-222
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van Wijngaarden over mijnbouw van aardmetalen opnemen in de verdere uitwerking van de aanpassing van de Mijnbouwwet

Besluit: Aangenomen.

32849-223
Indiener J. van Wijngaarden
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Van Wijngaarden over onderzoek doen naar mogelijkheden voor mijnbouw van duurzame aardmetalen in Nederland

Besluit: Aangenomen.

32849-224
Indiener J. van Wijngaarden
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Boulakjar over in kaart brengen welke kennis en opleidingen nodig zijn voor het veilig en duurzaam uitvoeren van toekomstige mijnbouwactiviteiten

Besluit: Aangenomen.

32849-225
Indiener F. Boulakjar
Kamerlid, D66