aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie

Plenaire vergadering 11 april 2023

Gewijzigde motie van het lid Bushoff over een plan van aanpak om het gordelroosvaccin zo snel mogelijk op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (t.v.v. 32793-673)

Besluit: Verworpen.

32793-688
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, PvdA