Moties ingediend bij het tweeminutendebat Kernenergie

Plenaire vergadering 22 december 2022

Motie van de leden Kops en Van Haga over het verder vergroten van het toekomstige aanbod aan elektriciteit uit kernenergie door nu meer nieuwe centrales te bouwen en gebruik te maken van SMR's

Besluit: Verworpen.

32645-103
Indiener A. Kops
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Erkens en Dassen over het toevoegen van kernenergie aan de topsector Energie

Besluit: Aangenomen.

32645-104
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Erkens en Bontenbal over het proactief delen binnen het Nationaal Programma RES van relevante kennis en ervaring op het gebied van kernenergie

Besluit: Aangenomen.

32645-105
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over onderzoeken hoe de kerncentrale in Borssele langer open kan blijven

Besluit: Aangenomen.

32645-106
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over het inzetten van kernenergie om zo snel mogelijk tot energiesoevereiniteit te komen

Besluit: Verworpen.

32645-107
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over de mogelijkheden verkennen om de kerncentrale in Lingen over te nemen

Besluit: Verworpen.

32645-108
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Kröger en Thijssen over een negatieve impact van een nieuwe kerncentrale op de opschaling van windenergie op de Noordzee voorkomen

Besluit: Verworpen.

32645-110
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Bontenbal c.s. over een inventarisatie van de visie van de vijf grote industrieclusters op kleine modulaire kernreactoren

Besluit: Aangenomen.

32645-111
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Motie van de leden Dassen en Erkens over de voordelen van het recyclen van brandstofstaven in kerncentrales agenderen op Europees niveau en hierover tot afspraken komen

Besluit: Aangenomen.

32645-112
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van de leden Dassen en Bontenbal over zich inzetten voor een Europees kenniscentrum voor kernenergie

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32645-113
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van het lid Van Raan over zich uitspreken tegen kernenergie

Besluit: Verworpen.

32645-114
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Gewijzigde motie van het lid Grinwis c.s. over het goed borgen van afspraken over de bouw van nieuwe kerncentrales in Zeeland (t.v.v. 32645-109)

Besluit: Aangenomen.

32645-115
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen