Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken

Plenaire vergadering 8 december 2022

Motie van de leden Van der Lee en Piri over uitspreken dat het geen pas geeft dat de premier heeft gesuggereerd dat het mogelijk zou zijn voor migranten om voor 50 euro illegaal de Bulgaarse grens over te steken

Besluit: Verworpen.

21501-02-2558
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Sjoerdsma en Agnes Mulder over werken aan een oplossing om via een 27-1 constructie de 18 miljard euro toch over te maken naar de Oekraïense regering

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2559
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Sjoerdsma over gesprekken met kandidaat-lidstaten die de EU-lijn volgen intensiveren om hun EU-toetredingsperspectief in lijn met Kopenhagen criteria zo snel mogelijk dichterbij te brengen

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2560
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66

Motie van het lid Maeijer over niet instemmen met het toekennen van het kandidaat-lidmaatschap aan Bosnië en Herzegovina

Besluit: Verworpen.

21501-02-2561
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Maeijer over niet instemmen met visumliberalisatie voor Kosovo

Besluit: Verworpen.

21501-02-2562
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Jasper van Dijk over onverkort vasthouden aan de Kopenhagen-criteria als leidend instrument bij het Europese uitbreidingsbeleid

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2563
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over visumvrij reizen voor Servië tijdelijk stopzetten als Servië haar visumbeleid en buitenlandbeleid niet voldoende heeft aangepast

Besluit: Aangehouden.

21501-02-2564
Indiener J. van Wijngaarden
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over voor oktober 2023 met voorstellen komen op basis waarvan in het toetredingsproces met een kandidaat-lidstaat consequenties verbonden kunnen worden aan een gebrekkige aansluiting bij het Gemeenschappelijk Buitenlands -en Veiligheidsbeleid

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2565
Indiener J. van Wijngaarden
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Wijngaarden over een migratiedialoog tussen de EU en kandidaat-lidstaten waarbij medewerking aan tegengaan van illegale migratie naar de EU een cruciaal onderdeel wordt van de toetsingscriteria voor de uitbreiding van de EU

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2566
Indiener J. van Wijngaarden
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Amhaouch over landen waar de ambitie blijft bestaan om richting toetreding te werken constructief ondersteunen om meer te integreren met de Europese Unie

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2567
Indiener M. Amhaouch
Kamerlid, CDA