Moties ingediend bij het tweeminutendebat MBO

Plenaire vergadering 22 november 2022

Motie van het lid El Yassini over ernaar streven dat minimaal 35% van het totale aantal mbo-studenten een bbl-traject volgt

Besluit: Aangenomen.

31524-517
Indiener Z. El Yassini
Kamerlid, VVD

Motie van het lid El Yassini over een aanvalsplan om het aantal voortijdige schoolverlaters te verlagen tot onder de 18.000 in 2026

Besluit: Aangenomen.

31524-518
Indiener Z. El Yassini
Kamerlid, VVD

Motie van de leden El Yassini en Pouw-Verweij over het plan voor stagematching herzien zodat altijd een kennismakingsgesprek plaatsvindt zonder acceptatieplicht

Besluit: Verworpen.

31524-519
Indiener Z. El Yassini
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het signaleren van en het gesprek voeren over vroegtijdig schoolverlaten, dreigende depressieve gevoelens en suïcidale gedachten

Besluit: Aangenomen.

31524-520
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 7 anderen

Motie van de leden Van der Graaf en El Yassini over in de toekomstverkenning meenemen hoe een werkbegeleidende leerweg met meer flexibiliteit kan worden vormgegeven

Besluit: Aangenomen.

31524-521
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over het vergroten van de bekendheid met het studentenfonds onder zowel studenten als docenten en studieadviseurs

Besluit: Aangenomen.

31524-522
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Kwint over geen verschillen tussen mbo en hoger onderwijs in de hoogte van de rente die studenten over hun studieschuld betalen

Besluit: Verworpen.

31524-523
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP

Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over in de Wet educatie en beroepsonderwijs opnemen dat de minister van OCW geregeld in overleg dient te treden met belangenorganisaties van studenten

Besluit: Aangenomen.

31524-524
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Molen en El Yassini over stagematching waarbij studenten kennismaken met twee stageorganisaties en stageorganisaties kennismaken met twee studenten

Besluit: Aangenomen.

31524-525
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Molen en Palland over werken aan verdere gelijkheid tussen mbo-studenten en h.o.-studenten

Besluit: Aangenomen.

31524-526
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Plas en El Yassini over een onderzoek naar stagediscriminatie op handicap

Besluit: Aangenomen.

31524-527
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas over een landelijk geldige studentenpas voor ook mbo-studenten

Besluit: Verworpen.

31524-529
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas over een financiële bijdrage van mbo-instellingen aan studentenverenigingen en -activiteiten

Besluit: Verworpen.

31524-530
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van Baarle over een plan voor een geïntensiveerde handhaving van antidiscriminatie-eisen bij stagebedrijven

Besluit: Aangenomen.

31524-531
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over periodiek mysteryguestonderzoek om stagediscriminatie te signaleren

Besluit: Aangenomen.

31524-532
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van de leden De Hoop en Bouchallikh over de extra 90 miljoen euro voor het salarisperspectief uit de kwaliteitsgelden halen en toevoegen aan de functiemixregeling

Besluit: Verworpen.

31524-533
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid De Hoop over de mogelijkheden om selectie en aankoop van lesmaterialen te laten uitvoeren door de instellingen zelf

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

31524-534
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid De Hoop over mogelijkheden onderzoeken om een scholingsrecht toe te kennen

Besluit: Aangenomen.

31524-535
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid De Hoop over onderzoeken hoe een baangarantie voor afgestudeerde mbo'ers gestalte kan krijgen

Besluit: Verworpen.

31524-536
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Hagen en Bisschop over bezien op welke wijze ouders meer kunnen worden betrokken bij het mbo-onderwijs van hun kinderen

Besluit: Aangenomen.

31524-537
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over onderzoeken hoe binnen het mbo ontwikkeling in beroep en sociale vaardigheden een prominentere rol kunnen krijgen (t.v.v. 31524-528)

Besluit: Verworpen.

31524-539
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
Naar boven