Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leerlingenvervoer

Plenaire vergadering 20 oktober 2022

Motie van het lid Van Meenen c.s. over uitspreken dat gemeenten de kosten van ouders voor plaatsvervangend vervoer moeten vergoeden

Besluit: Aangenomen.

31521-122
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 17 anderen

Motie van het lid Van Meenen over knelpunten wegnemen die mensen ervan weerhouden om chauffeur te worden

Besluit: Aangenomen.

31521-123
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Motie van het lid Kwint c.s. over een plan waardoor meer chauffeurs een voltijdsdienstbetrekking kunnen krijgen

Besluit: Verworpen.

31521-124
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Kwint c.s.over een toekomstvisie voor voldoende leerlingenvervoer, inclusief mogelijkheden om af te zien van aanbesteding

Besluit: Aangenomen.

31521-125
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van de leden Westerveld en De Hoop over het samenvoegen van al het doelgroepenvervoer

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31521-126
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid De Hoop c.s. over kortere dagelijkse reistijden in de VNG-modelverordening voor doelgroepenvervoer

Besluit: Aangenomen.

31521-127
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 6 anderen

Motie van het lid Van Baarle c.s. over verkennen of het inrichten van een vorm van toezicht op leerlingenvervoer mogelijk is

Besluit: Aangenomen.

31521-128
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 7 anderen

Motie van het lid Van Baarle c.s. over het aantrekkelijker maken van het beroep van chauffeur in het leerlingenvervoer

Besluit: Aangenomen.

31521-129
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 5 anderen

Motie van het lid Paul c.s. over met alle relevante partijen komen tot structurele oplossingsrichtingen voor het leerlingenvervoer

Besluit: Aangenomen.

31521-130
Indiener M.L.J. Paul
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen
Naar boven