Moties ingediend bij het tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi

Plenaire vergadering 4 oktober 2022

Motie van de leden De Hoop en Van Ginneken over het niet geheel mandateren van de tariefbevoegdheid aan de NS

Besluit: Aangenomen.

23645-771
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid De Hoop over een korting op de NS-tarieven voor vitale beroepen

Besluit: Verworpen.

23645-772
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid De Hoop over het betrekken van de verdeling over de dag in de BVOV-monitoring

Besluit: Aangenomen.

23645-773
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Van Ginneken en Bouchallikh over het toetsen van plannen en ambities voor het ov op robuustheid, houdbaarheid en kosten

Besluit: Aangenomen.

23645-774
Indiener L.M. van Ginneken
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van Baarle over het meenemen van aanverwante aspecten in de evaluatie van de Taxiwet

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

23645-775
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over blijvende aandacht voor de financiƫle situatie van taxichauffeurs

Besluit: Aangenomen.

23645-776
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Minhas over een onderzoek naar een gelijk speelveld voor alle mobiliteitskaartaanbieders

Besluit: Aangenomen.

23645-777
Indiener F.B. Minhas
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Van Nispen en De Hoop over de NS-ticketprijzen voor 2023 niet verhogen

Besluit: Verworpen.

23645-778
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Nispen en Alkaya over de naleving van de belasting- en werkgeversverplichtingen meenemen in het aangekondigde onderzoek

Besluit: Aangenomen.

23645-779
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere
Naar boven