Moties ingediend bij het debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen

Plenaire vergadering 27 september 2022

Motie van het lid Mutluer over een landelijke caseloadnorm waarmee één jeugdbeschermer negen gezinnen kan helpen

Besluit: Verworpen.

31839-879
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Hijink over een voorstel voor kostendekkende tarieven voor de jeugdbeschermingsketen in 2023

Besluit: Verworpen.

31839-880
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Haga over het instellen van een parlementaire enquête over het Nederlandse systeem van de jeugdbescherming

Besluit: Verworpen.

31839-882
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over zo snel mogelijk duidelijke en bindende kwaliteitskaders voor de uitvoerende tak van de jeugdzorg opstellen

Besluit: Aangenomen.

31839-883
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over een onafhankelijk, intensief perspectiefonderzoek als vereiste voor het afgeven van een indicatie voor een uithuisplaatsing en/of een ots

Besluit: Verworpen.

31839-884
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over het vertrouwen opzeggen in de minister voor Rechtsbescherming

Besluit: Verworpen.

31839-885
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over de documentaire TAKEN op korte termijn vertonen binnen het Kamergebouw

Besluit: Verworpen.

31839-886
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over het in kaart brengen van alle geldstromen binnen de jeugdbeschermingsketen

Besluit: Verworpen.

31839-887
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van de leden Markuszower en Maeijer over een concreet uitgewerkt plan dat de veiligheid, geborgenheid en kwaliteit van leven van het uit huis geplaatste kind verbetert

Besluit: Verworpen.

31839-890
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Markuszower en Maeijer over ten onrechte uit huis geplaatste kinderen zo spoedig mogelijk weer thuis krijgen

Besluit: Verworpen.

31839-891
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Markuszower en Maeijer over compensatie voor kinderen die door hun uithuisplaatsing schade hebben opgelopen

Besluit: Verworpen.

31839-892
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Markuszower en Maeijer over het herbeoordelen van het perspectiefbesluit van alle nog lopende uithuisplaatsingen en het bewerkstelligen van terugkeer

Besluit: Verworpen.

31839-893
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Raemakers over concrete maatregelen onderzoeken inzake de knelpunten in de rechtspositie

Besluit: Aangenomen.

31839-894
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66

Motie van de leden Raemakers en Peters over wetgeving voor de vorming van regionale veiligheidsteams in de jeugdbeschermingsketen

Besluit: Aangenomen.

31839-895
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Sylvana Simons over het afzien van de geplande bezuiniging van 500 miljoen op de jeugdzorg

Besluit: Verworpen.

31839-896
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1

Motie van het lid Sylvana Simons over op korte termijn komen met concrete plannen met crisis- en systeemmaatregelen

Besluit: Verworpen.

31839-897
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1

Motie van het lid Peters over bezien welke andere financieringsvormen passend zijn voor gecertificeerde instellingen

Besluit: Aangenomen.

31839-899
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Peters over bezien hoe scheidingsproblematiek buiten de jeugdbeschermingsketen gehouden kan worden

Besluit: Aangenomen.

31839-900
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA

Gewijzigde motie van het lid Hijink over drie keer per jaar aan de Kamer rapporteren over de voortgang van de verbeteringen in de jeugdzorg (t.v.v. 31839-881)

Besluit: Overgenomen.

31839-901
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie (t.v.v. 31839-889)

Besluit: Overgenomen.

31839-902
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over een nieuw plan dat wel voldoet aan de oproep van de inspecties om tot een crisisaanpak te komen (t.v.v. 31839-888)

Besluit: Verworpen.

31839-904
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 4 anderen

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons over het instellen van een landelijke caseloadnormering met inachtneming van de uitkomsten van het onderzoek van Significant Public (t.v.v. 31839-898)

Besluit: Verworpen.

31839-905
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1
Naar boven