Moties ingediend bij het tweeminutendebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Plenaire vergadering 27 september 2022

Motie van het lid Van der Woude over voor de continuering van het Faculty of Impact-programma voldoende middelen beschikbaar stellen uit het fonds Onderzoek en Wetenschap

Besluit: Aangenomen.

31288-975
Indiener H.H. van der Woude
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Van der Laan en Westerveld over het instemmingsrecht van de medezeggenschap op de studievoorschotmiddelen vanaf 2025 continueren

Besluit: Aangenomen.

31288-976
Indiener J.M.P. van der Laan
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over initiatief nemen om landelijke afspraken te maken over hoe om te gaan met top-upbeurzen

Besluit: Aangenomen.

31288-977
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Molen en Van der Woude over de wijze van toetsing van de taalkeuze expliciteren in het beoordelingskader van de NVAO

Besluit: Aangenomen.

31288-978
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 1 andere