Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer

Plenaire vergadering 27 september 2022

Motie van het lid Koerhuis over een plan voor de walstroominfrastructuur voor het koeltransport

Besluit: Aangenomen.

22112-3483
Indiener D.A.N. Koerhuis
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Kröger over een toelatingsverbod voor vrachtwagens op fossiele brandstof per 2035 of zo veel eerder als mogelijk

Besluit: Verworpen.

22112-3484
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
Naar boven