Moties ingediend bij het debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

Plenaire vergadering 27 september 2022

Motie van het lid Omtzigt over onderzoek naar het delen van gegevens over ondernemingen, ondernemers en rechtspersonen die op zwarte lijsten staan of stonden

Besluit: Aangenomen.

31066-1103
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Motie van het lid Azarkan over het opsporen en buiten werking stellen van alle lijsten die niet aan de privacywetgeving voldoen

Besluit: Aangenomen.

31066-1104
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over het uitspreken van afkeuring over het onderscheid maken op basis van subjectieve, niet-fiscale criteria

Besluit: Verworpen.

31066-1105
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Alkaya over eenieder die in FSV geregistreerd stond persoonlijk op de hoogte stellen van de tegemoetkomingsregeling

Besluit: Aangenomen.

31066-1106
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP
Naar boven