Moties ingediend bij het debat over het bericht dat een topambtenaar van het ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet (vervallen)

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Naar boven