Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een onafhankelijke registratie van het gebruik van gewasbescherming

Besluit: Aangenomen.

35925-XIV-135
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 1 andere
Naar boven