Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Motie van het lid Koerhuis over huiseigenaren en huurders met een eigen garagebox en vve's met een parkeergarage uit de ladder van laden halen

Besluit: Aangenomen.

31305-354
Indiener D.A.N. Koerhuis
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Van Ginneken over inventariseren of meer gemeenten bereid zijn een zero-emissiezone in te voeren

Besluit: Verworpen.

31305-356
Indiener L.M. van Ginneken
Kamerlid, D66

Motie van het lid De Hoop c.s. over in kaart brengen hoeveel steun er per regio nodig is om de dienstregeling overeind te houden

Besluit: Aangenomen.

31305-357
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden De Hoop en Alkaya over voorkomen dat inwoners van landelijke gebieden onevenredig hoge kosten moeten betalen ten opzichte van het huidige systeem

Besluit: Aangenomen.

31305-358
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Alkaya c.s. over alles in het werk stellen om een verdere verschraling van de dienstregeling in het openbaar vervoer te voorkomen (t.v.v. 31305-355)

Besluit: Aangenomen.

31305-359
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP
+ 2 anderen
Naar boven