Moties ingediend bij de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Motie van het lid Van Baarle over het begrip "basiswaarden van de democratische rechtsstaat" in relatie tot de burgerschapsopdracht voorzien van een meer praktisch kader

Besluit: Aangenomen.

35920-30
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Gewijzigde motie van de leden De Hoop en Westerveld over afwegen of gelet op de academische vrijheid een spoedaanwijzing proportioneel en gewenst is (t.v.v. 35920-31)

Besluit: Aangenomen.

35920-33
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere