Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over het objectief vaststellen van de kwaliteit van wetenschap

Plenaire vergadering 28 juni 2022

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over het objectief vaststellen van de kwaliteit van wetenschap

Besluit: Besloten conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

31288-965
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66