Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021

Plenaire vergadering 28 juni 2022

Motie van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het oplossen van de knelpunten voor het afpakken van criminele geldstromen

Besluit: Aangenomen.

36100-VI-11
Indiener U. Ellian
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Mutluer en Ellian over in gesprek gaan met de strafrechtketen over de te verwachten bottlenecks

Besluit: Aangenomen.

36100-VI-12
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Mutluer en Van Nispen over onafhankelijk laten onderzoeken hoe substantieel meer crimineel vermogen kan worden afgepakt

Besluit: Aangenomen.

36100-VI-13
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over ambitieuze doelstellingen voor het afpakken van crimineel vermogen

Besluit: Aangenomen.

36100-VI-14
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Nispen en Mutluer over onderzoeken hoe zo snel mogelijk uitvoering kan worden gegeven aan het uitgangspunt dat strafzaken waarmee geld is gemoeid ook afpakzaken worden

Besluit: Aangenomen.

36100-VI-15
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Helder over bevorderen dat aspiranten bij de politie niet meer voor 100% worden meegeteld in de operationele sterkte (36100-VI, nr. 16)

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36100-VI-16
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, PVV