Moties ingediend bij het tweeminutendebat Water

Plenaire vergadering 28 juni 2022

Motie van het lid Van Esch over een maximale inspanning om de KRW-doelen in 2027 te halen

Besluit: Aangenomen.

27625-571
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Van Esch over het wijzigen van de Waterwet zodat drinkwaterbedrijven niet langer met schadeclaims geconfronteerd worden

Besluit: Verworpen.

27625-572
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Tjeerd de Groot over gebiedsprogramma's beoordelen op waterbeschikbaarheid

Besluit: Aangenomen.

27625-573
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Motie van het lid Grinwis over kwantitatieve risicoprofielen voor potentiële woningbouwlocaties

Besluit: Aangenomen.

27625-574
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Grinwis over rekening houden met levenscycluskosten bij woningbouwlocaties

Besluit: Aangenomen.

27625-575
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Bromet over afschaffing van het heffingsplafond op de leidingwaterbelasting en invoering van een heffingsvrije voet

Besluit: Verworpen.

27625-576
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Bromet over voorkomen van natuurschade door commerciële onttrekking van het grondwater

Besluit: Verworpen.

27625-577
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Minhas en Stoffer over een leidende rol innemen op het gebied van waterveiligheid

Besluit: Overgenomen.

27625-579
Indiener F.B. Minhas
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Minhas en Stoffer over een uniforme meetmethodiek voor de KRW-doelen

Besluit: Aangenomen.

27625-580
Indiener F.B. Minhas
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Bromet over een ontwikkelstop voor woningbouwlocaties op slappe grond (t.v.v. 27625-578)

Besluit: Verworpen.

27625-581
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks