Moties ingediend bij het tweeminutendebat Innovatie

Plenaire vergadering 28 juni 2022

Motie van het lid Van Strien c.s. over een integrale valorisatiestrategie en actieplan

Besluit: Aangenomen.

33009-107
Indiener P.J.T. van Strien
Kamerlid, VVD
+ 6 anderen

Motie van de leden Amhaouch en Van Strien over een actieve strategie ten aanzien van nieuwe innovatieve ontwikkelingen in batterijtechnologie

Besluit: Aangenomen.

33009-110
Indiener M. Amhaouch
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Romke de Jong over onderzoek naar de impact van inflatie op stimulering van innovatie door de Wbso

Besluit: Aangenomen.

33009-111
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66

Motie van de leden Van der Graaf en Amhaouch over onderzoek naar een landelijke stimuleringsregeling voor het wegnemen van financiële belemmeringen bij hybride docentschap

Besluit: Aangenomen.

33009-112
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over onderzoek naar barrières voor maatschappelijke en sociale ondernemingen bij innovatieregelingen

Besluit: Aangenomen.

33009-113
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Van Strien c.s. over onderzoeken op welke wijze Nederland voortrekker kan worden van de IPCEI-Solar (t.v.v. 33009-108)

Besluit: Aangenomen.

33009-114
Indiener P.J.T. van Strien
Kamerlid, VVD
+ 5 anderen

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over onderzoeken of innovatieregelingen drastisch kunnen worden versimpeld (t.v.v. 33009-109)

Besluit: Aangenomen.

33009-115
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere