Moties ingediend bij Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES