Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

Plenaire vergadering 17 mei 2022

Nader gewijzigde motie van de leden Beckerman en Hagen over het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder pas inzetten nadat de resultaten van de lopende onderzoeken naar Pfas bekend zijn (t.v.v. 30175-411)

Besluit: Aangenomen.

30175-413
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere
Naar boven