Verdere behandeling van aanhangige stukken (35718)