Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

Plenaire vergadering 26 oktober 2021