Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Afghanistan

Plenaire vergadering 14 oktober 2021