Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 oktober 2021

Plenaire vergadering 14 oktober 2021