Moties ingediend bij het debat over de ontstane situatie in de verkennende fase van de kabinetsformatie

Plenaire vergadering 1 april 2021