Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte