Stemmingen over: moties ingediend bij de Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de Tijdelijke testsamenleving

Plenaire vergadering 25 februari 2021

Motie van de leden Ellemeet en Klaver over lessen trekken uit lokale populatietesten

Besluit: Aangenomen.

35653-4
Indiener C.E. Ellemeet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Ellemeet en Klaver over middelen beschikbaar stellen opdat meer positieve testuitslagen verspreid over het land worden gesequenced

Besluit: Aangenomen.

35653-5
Indiener C.E. Ellemeet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Van Gerven over het principe van een testsamenleving meenemen bij het opstellen van de nieuwe routekaart

Besluit: Aangenomen.

35653-6
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van den Berg c.s. over een handreiking door deskundigen voor herhaald preventief testen met antigeentesten bij mensen zonder klachten

Besluit: Aangenomen.

35653-7
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen
Naar boven