Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968