Stemmingen over: moties ingediend bij het Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde

Plenaire vergadering 25 februari 2021