Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 september 2020