Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK

Plenaire vergadering 5 januari 2021