Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Cultuur

Plenaire vergadering 8 december 2020

Motie van de leden Kwint en Beckerman over een pas op de plaats maken met de verkoop van de Seyss-Inquartbunker

Besluit: Verworpen.

35570-VIII-106
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere
Naar boven