Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (35570-XV)

Plenaire vergadering 8 december 2020

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

Besluit: Aangenomen.

35570-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Amendement van het lid Becker over middelen in te zetten voor aanpak culturele onderdrukking en ondersteuning zelfbeschikking

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-10
Indiener B. Becker
Kamerlid, VVD

Amendement van het lid Gijs van Dijk over middelen voor sociaal werkbedrijven

Besluit: Verworpen.

35570-XV-11
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA

Amendement van de leden De Jong en Wilders 35570-XV-14 over middelen voor terugdraaien versobering NOW en Tozo

Besluit: Verworpen.

35570-XV-14
Indiener L.W.E. de Jong
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 6 over het ontmoedigen van ontslag bij gebruikmaken van de NOW 3

Besluit: Verworpen.

35570-XV-17
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent 35570-XV-18 t.v.v. nr. 5 over middelen voor het opschorten van de partnertoets

Besluit: Verworpen.

35570-XV-18
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Gijs van Dijk ter vervanging van nr. 16 over middelen voor tijdelijke crisisbanen

Besluit: Verworpen.

35570-XV-20
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA

Gewijzigd amendement van het lid Renkema c.s. ter vervanging van nr. 21 over middelen voor kinderen in armoede

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-22
Indiener W.J.T. Renkema
Kamerlid, GroenLinks
+ 9 anderen

Amendement van de leden Paternotte en Peters ter vervanging van nr. 78 over middelen om de kosten van de assessment-procedure te verlagen

Besluit: Aangenomen.

35570-XV-80
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere
Naar boven