Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Plenaire vergadering 8 december 2020

Nader gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Wiersma over zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert aan internationale neerlandistiek (t.v.v. 35570-VIII-145)

Besluit: Aangenomen.

35570-VIII-146
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 1 andere
Naar boven