Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over ggz/toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten/personen met verward gedrag/maatschappelijke opvang/ suïcidepreventie

Plenaire vergadering 8 december 2020

Motie van het lid Sazias over voldoende crisisplekken in alle regio's

Besluit: Aangenomen.

25424-563
Indiener L. Sazias
Kamerlid, 50PLUS
Naar boven