Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Personeel/Materieel Defensie

Plenaire vergadering 8 december 2020

Motie van het lid Fritsma over uitspreken dat de miljardenaankoop van de F-35-vliegtuigen zeer slecht besteed belastinggeld is

Besluit: Verworpen.

35570-X-19
Indiener S.R. Fritsma
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Fritsma over financiële compensatie voor de gebreken bij de F-35-vliegtuigen

Besluit: Verworpen.

35570-X-20
Indiener S.R. Fritsma
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Van den Bosch en Van Helvert over vooroplopen bij het bieden van vrijheid voor feitelijke informatieverschaffing

Besluit: Aangenomen.

35570-X-21
Indiener A. van den Bosch
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Karabulut en Kerstens over een schaderegeling voor Defensiemedewerkers die ziek zijn geworden door chroom-6

Besluit: Verworpen.

35570-X-22
Indiener S. Karabulut
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Karabulut en Kerstens over het beëindigen van de rijkscoördinatieregeling

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35570-X-23
Indiener S. Karabulut
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Kerstens en Karabulut over onderzoek naar inkomensverlies door het stoppen van de uitkering gewezen militairen vóór de pensioenleeftijd

Besluit: Aangenomen.

35570-X-25
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Kerstens en Karabulut over een standaarduitkering voor medewerkers die met chroom-6 hebben gewerkt

Besluit: Verworpen.

35570-X-26
Indiener J.W.M. Kerstens
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Belhaj c.s. over behoud van het Mariniersmuseum in Rotterdam

Besluit: Aangenomen.

35570-X-27
Indiener S. Belhaj
Kamerlid, D66
+ 5 anderen

Motie van het lid Stoffer c.s. over optimaal gebruikmaken van een zelfscheppend Nederlands marinecluster

Besluit: Aangenomen.

35570-X-30
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 6 anderen

Gewijzigde motie van het lid Van Helvert c.s. over een andere locatie voor de radar zoeken (t.v.v. 35570-X-24)

Besluit: Aangenomen.

35570-X-59
Indiener M.J.F. van Helvert
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Gewijzigde motie van het lid Belhaj over de uitkomst van de blootstellingssimulatie evenwichtig laten meewegen in het ontwerp van de SMART-L-radar (t.v.v. 35570-X-29)

Besluit: Aangenomen.

35570-X-61
Indiener S. Belhaj
Kamerlid, D66

Gewijzigde motie van het lid Van Haga c.s. over financiële compensatie voor militairen aan wie op het moment van verhoging van de AOW-leeftijd al functioneel leeftijdsontslag is verleend (t.v.v 35570-X-31)

Besluit: Verworpen.

35570-X-62
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, FVD
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over een commissie voor advies over recht op een uitkering voor wie een aandoening hebben die niet op de ziektelijst staat (t.v.v. 35570-X-28)

Besluit: Aangenomen.

35570-X-60
Indiener S. Belhaj
Kamerlid, D66
+ 6 anderen
Naar boven