Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het pensioenakkoord

Plenaire vergadering 14 juli 2020