Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de Europese Top d.d. 6 mei 2020