Moties ingediend bij het VSO Wijziging van de Subsidieregeling Abortusklinieken